Evidencija radnog vremena 2018 excel download. Program za evidenciju radnih sati (Razni softverski problemi) @ Bug Online Forum

Evidencija radnog vremena 2018 excel download Rating: 7,2/10 533 reviews

Šihterica

evidencija radnog vremena 2018 excel download

Današnje poslovno okruženje sa sobom nosi potrebu jednostavne, brze i produktivne primjene tehnologija uz mogućnost nadogradnje. Dovoljno je da postavite članak i link na ovaj tutorijal tj. Naravno, ako šihtericu dajete drugima korisnicima na korištenje, tada original datoteku sa komentarima zadržite kod sebe a korisniku proslijedite datoteku bez komentara, kao i eventualno da zaključate određene ćelije da ne bi korisnik obrisao formule i slično. Značajnije novosti koje donosi novi Pravilnik u odnosu na prethodne odnose se na obvezu da se u evidenciji o radnicima vode podaci o mjestu za strance i o državi rođenja, podaci o radnicima koji dodatno rade kod obrtnika i suglasnost poslodavca kod kojeg su redovno zaposleni te podaci o privremenom ustupanju radnika povezanom poslodavcu. Ako osećate da nije na zavidnom nivou, pozovite Cards Print Security da se upoznamo i porazgovaramo.

Next

akandi.com

evidencija radnog vremena 2018 excel download

Za članove kućanstva koji obrtniku pomažu u obavljanju obrta i nadalje nema obveze vođenja evidencije radnog vremena, osim za one članove kućanstva koji su kod obrtnika zaposleni kao radnici na temelju ugovora o radu. Prirez-stope prireza po općinama Max. Za obrtnike je važno napomenuti da je i nadalje ostala obveza vođenja jednostavnije evidencije učenika na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, isto kao i za osobe na stručnom osposobljavanju. Na osnovu toga na kraju obračunskog perioda imamo evidenciju o vremenu ulazaka i izlazaka uposlenika, aktivnim radnim satima te ostalim parametrima propisanim Pravilnikom. Vrijeme spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad 9.

Next

Novi Pravilnik o evidencijama radnika

evidencija radnog vremena 2018 excel download

Propust poslodavca da vodi evidenciju na propisani način ili ako na zahtjev poslodavac ne dostavi tražene podatke, prema čl. Kazne za slučaj da obrtnik ne vodi propisane evidencije ili ih ne vodi na propisani način, utvrđene su Zakonom o radu u visini za najteže prekršaje poslodavca. Dakle koristeći vrlo brzo možemo povući određene podatke. Please note that laws concerning the use of Evidencija rada i radnog vremena may vary from country to country. Mijenjao se osobni odbitak i veličina poreznog razreda. Zaposlenima treba dati slobodu, ali ona zahteva odgovornost.

Next

Evidencija o radnom vremenu radnika (NN 73/17, primjena od 01.09.17.)

evidencija radnog vremena 2018 excel download

U ovom slučaju možete a isto tako grupno izvješće svih radnika. Važno je napomenuti da je novim Pravilnikom propisano kako se podaci moraju upisati na kraju radnog dana, dok je prema ranijem Pravilniku to bilo do kraja slijedećeg dana. Poslodavac je dužan u evidenciji radnog vremena voditi samo podatke koji su ostvareni u razdoblju, odnosno mjesecu za koje se plaća ili naknada plaće isplaćuje. Sati korištenja odmora dnevnog tjedno, godišnjeg 9. Obavještavamo Vas da su u tijeku pripreme za obrasce 2018. Na konkurentnom svjetskom, ali i domaćem tržištu, ključ uspjeha leži upravo u svladavanju izazova budućnosti koji se temelje na naprednim tehnologijama, znanju i inovacijama.

Next

Obrasci za 2018.godinu

evidencija radnog vremena 2018 excel download

Poslodavci moraju voditi tri različite evidencije o radnicima temeljem odredbi Zakona i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima: 1. Pravilnika - vodi se po razdobljima isplate plaće i naknade plaće, a mora se voditi uredno, razumljivo i ažurno na završetku radnog dana radnika, a u slučaju da neki od tih podataka nije poznat na kraju radnog dana radnika, poslodavac je dužan isti evidentirati odmah po saznanju toga podatka. Evidencija rada i radnog vremena uninstall instructions How to uninstall Evidencija rada i radnog vremena? Evidenciju o radnicima iz članka 4. Postoji mogućnost da kreirate Workbook po razinama podataka. Idemo na slijedeću stranicu koja je dio ovog tutorijala. Ako imate manje od 3 zaposlenika prijave se mogu još uvijek predati ručno, no zdravstvo ima nove obrasce: Tijekom 2014. Kao i kod podataka o radnicima i podaci o radnom vremenu mogu se voditi pisano na papiru ili u elektroničkom obliku, pri čemu se mogu koristiti odgovarajuće kratice s jasnim pojašnjenjem značenja istih Pravilnikom je propisan minimum potrebnih podataka za evidencije o radnicima koje moraju voditi poslodavci, bilo u pisanom obliku, bilo u elektronskoj verziji na računalu.

Next

Obrasci za 2018.godinu

evidencija radnog vremena 2018 excel download

Radnik je dužan svaku promjenu podataka prijaviti poslodavcu najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene. Uspešno ste preduzeće, ali nemate sistem evidencije dolazaka zaposlenih. Nakon određenog vremena postoji mogućnost da vaš nadređeni traži dodatne izmjene pa će vam biti teško nakon godinu dana možda ući u bit svih formula i povezanosti. Vrijeme rodiljnih, roditeljskih dopusta, mirovanja radnog odnosa ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom 9. Ako imate potrebu izvršite izmjene i prilagodite ga svojim potrebama. Evidencija o radnom vremenu sadrži najmanje sljedeće podatke: 1 Ime i prezime radnika 2 Datum u mjesecu 3 Početak rada 4 Završetak rada 5 Vrijeme i sate zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran 6 Ukupno dnevno radno vrijeme 7 Vrijeme terenskog rada 8 Vrijeme pripravnosti 9 Vrijeme nenazočnosti na poslu: 9.

Next

Novi Pravilnik o evidencijama radnika

evidencija radnog vremena 2018 excel download

U početku ovog tutorijala iznijet ću moje mišljenje kao vodič svakom korisniku Excela koji želi sam kreirati Šihtericu u Excelu i voditi evidenciju, vršiti analizu i statistiku radnih sati radnika i radnih dana za određeni mejsec. Evidencija rada i radnog vremena is licensed as Shareware which means that software product is provided as a free download to users but it may be limited in functionality or be time-limited. Zbog toga, savjet svim korisnicima Excela koji namjeravaju sami kreirati Šihtericu u Excelu i voditi evidenciju, statistiku i analizu radnih sati radnika. Poslodavci su dužni voditi računa da radnicima u svakom trenutku moraju omogućiti uvid u evidencije koje vode o zaposlenim radnicima i o radnom vremenu. Osim ako namjerno želite izmjeniti organizaciju podataka i znate što radite. Evidencija rada i radnog vremena was checked for possible viruses by various leading antivirus software products and it is proven to be 100% clean and safe. Za radnike kojima je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i jednakom rasporedu po danima, tjednima i mjesecima, poslodavac nije dužan u evidenciji radnog vremena evidentirati podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora.


Next

Obrasci za 2018.godinu

evidencija radnog vremena 2018 excel download

Također smo uočili grešku da formula za godišnji nije radila, što smo također ispravili. Tutorijal ću podijeliti na cjeline po radnim listovima, pa tako slijede radni listovi. You can't download any crack or serial number for Evidencija rada i radnog vremena on Download. Razliku između klasičnih kreiranih formula koje prilikom selektiranja nekog raspona ćelija ne mijenjaju formulu možete pogledati na linku:. Kako isplanirati vođenje evidencije radnih sati, analizu radnika i statistiku prisutnosti na poslu Sve ovo trebalo bi se prilagoditi samoj tvrtki, organizaciji unosa podataka, željenih rezultata i slično. Pripremili smo obrasce za 2015. Na koji način vi kao prvi čovek ili vlasnik firme jednim potezom dugmeta dobijate precizne i jednostavne izveštaje i u trenutku imate presek stanja raspoloživosti i angažovanosti zaposlenih? Sate nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena 9.

Next